Vind jij breuken ook lastig? Heb jij ook moeite met het omrekenen van maten? Ik wil jou graag helpen om dit onder de knie te krijgen.

Bijlessen rekenen geef ik aan leerlingen en studenten van allerlei opleidingsniveaus; van basisschool, middelbare school tot MBO en PABO.

Voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool zijn de bijlessen een goede voorbereiding voor de middelbare school.

Scholieren op het voortgezet onderwijs en het MBO kan ik helpen met de voorbereiding op de rekentoets (2F of 3F).

Daarnaast verzorg ik ook WisCAT trainingen voor PABO studenten die in het eerste jaar deze toets moeten halen. Meer informatie hierover is hier te lezen.

Verder zijn de bijlessen rekenen voor iedereen bedoeld die een achterstand in rekenen willen wegwerken. Voor deze laatste groep kan ik een programma op maat maken.

Aanpak

Tijdens de bijlessen rekenen leg ik de stof rustig uit en gaan we veel oefenen. De onderdelen die moeilijk zijn leg ik extra uit, vaak aan de hand van verschillende voorbeelden. Ik leer geen trucjes aan, maar wil dat iemand het waarom begrijpt. Voor de lastige onderdelen geef ik extra opdrachten mee die we de volgende bijles gaan bespreken. Naast het materiaal van de school oefenen we met vragen uit bijvoorbeeld oude rekentoetsen. Deze opgaven gaat de leerling thuis zelfstandig maken. Ik kijk de uitwerkingen vooraf na. In de bijles bespreken we de moeilijke vragen. Afhankelijk van de opleiding komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde in de reken bijlessen:

  • Hele getallen met de basisbewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • Breuken, decimale getallen en procenten
  • Metrieke stelsel en het omrekenen van maten
  • Verhoudingstabellen
  • Meetkunde

Aan leerlingen op de middelbare en basisschool geef ik de bijlessen en huiswerkbegeleiding bij voorkeur bij de leerling thuis, omdat ik het contact met de ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vind.

Ik geef les in een één-op-één situatie, zodat ik het optimaal kan afstemmen op de leerling/student.

Reviews

MBO en VMBOBasisschool
“Ik had heel veel moeite met rekenen en heb op het VMBO en MBO bijles gehad. Bernhard is heel geduldig met uitleggen en als ik het soms toch nog niet snapte werd het gewoon weer opnieuw uitgelegd tot het wel duidelijk was. Dankzij de bijlessen van Bernhard heb ik voor de rekentoets op het MBO een voldoende gehaald. Bernhard heel erg bedankt voor de fijne bijlessen.”

E.F.
“Bernhard laat het kind in zijn waarde, heeft veel geduld en kan op ieder niveau wiskunde en rekenen uitleggen. Hij is betrouwbaar en erg vriendelijk. Mijn zonen Tim en Niels hebben erg veel aan zijn bijlessen gehad!”

I.L.